™DeliveryExpert - ניהול ובקרת משלוחים

ניהול משלוחים חכם, גורם לחווית נמען חיובית.

™DeliveryExpert – מערכת ניהול פעילות הנהגים כולל בקרת העמסה ופריקה, ניווט, שליחת מסרונים, הסתייגות ועידכון כמויות, פעילויות נהגים, והחתמת הלקוח במעמד המסירה .

מערכת ה DeliveryExpert הינה מערכת מתקדמת המשמשת למעקב אחר ביצוע משימות הנהגים לאחר שילוח המשאיות.

™DeliveryExpert

מערכת ה DeliveryExpert הינה מערכת מתקדמת המשמשת למעקב אחר ביצוע משימות הנהגים לאחר שילוח הרכבים. באמצעות המערכת יכולים אנשי התפעול ושירות הלקוחות בארגון לעקוב אחר ביצוע המשימות תוך כדי יום העבודה, בכך לעקוב אחר התפתחות של בעיות צפויות, לעמוד בקשר עם לקוחות שאספקתם צפויה לאחר או להתריע מראש על כל תקלה הנוצרת כתוצאה מאי עמידה בזמני ההפצה המתוכננים.

עדכון סטאטוס ההפצה במהלך יום העבודה יכול להיעשות על ידי עדכון ידני של משתמש העומד בקשר עם הנהגים או לחילופין, ישירות על ידי הנהגים באמצעות מסופונים או טלפונים סלולאריים המאפשרים עדכון סטאטוס למשימות בזמן אמת. עדכון סטאטוס המשימות בזמן אמת מאפשר גם להשוות לאורך זמן את ביצועי הנהגים מול תכנון המערכת.

מערכת מעקב החבילות כוללת את הפונקציות הבאות:

ארכיטקטורת המערכת

מערכת ה DeliveryExpert מורכבת משני חלקים: תכנת הנהגים אשר מותקנת ומופעלת בציוד הקצה ותכנת השרת אשר תופעל במרכז המחשוב של החברה. הנהגים ידווחו אסופים ומסירות באמצעות המסופון וסורק הברקוד המחובר אליו. בעת הגעה לנקודת המסירה יציינו הנהגים באמצעות המסופון האם החבילה נמסרה או לא (ובצירוף קוד הסיבה המתאים).

נתוני האסופים והמסירות ישודרו מהמסופונים אל תכנת השרת אשר תקלוט את הנתונים ותעביר ממשק מתאים גם למערכת ההובלות של הארגון.

במקרה שאין קליטה סוללרית , המסופון יאגור את הנתונים וישדר את הנתונים לתכנת השרת מעת לעת עפ"י פרמטרים אשר ייקבעו מראש.

תכנת הנהגים תאפשר לנהגים לבצע את הפעילויות הבאות:

ציוד הקצה

ניתן להשתמש במספר סוגים של ציוד קצה ביישום המערכת וניתן אף לעבוד בסוגים שונים של ציוד קצה במקביל בהתקנה אחת. ציוד הקצה הנתמך הוא החל מטלפונים בעלי דפדפן אינטרנט, ועד סמארטפונים או מסופונים מבוססי WINDOWS או ANDROID. יכולות ציוד הקצה עשויות להגביל את פונקציונאליות הנהג בפונקציות כגון סריקת חבילות (תלוי ברכיב סריקה בציוד), החתמת לקוחות (תלוי בסוג המסך ) ואפשרויות העבודה גם ללא תקשורת, ( offline ) תוך שמירת הנתונים מקומית בציוד הקצה ושידורם לאחר מכן לשרת המערכת.

בואו נדבר...

נשמח לשוחח איתכם על שיפור ויעול שרשרת האספקה שלכם
דילוג לתוכן